Supervision

Pris: efter aftale
 
Individuel supervision er en mulighed, når din arbejdsglæde mindskes; når du ønsker faglig udvikling eller når du oplever problemer i forbindelse med dit arbejde.
 
Alle arbejdsprocesser rummer både et fagligt og et personligt aspekt. Som en arbejdsmæssig kompetent person vil du altid inddrage din personlighed i dit arbejde.
Derfor undersøger vi i individuel supervision, hvordan du udnytter dine faglige og personlige kompetencer, således at du bliver helt tilfreds og genvinder din fulde arbejdsglæde.
 
Individuel supervision er også din mulighed for at få undersøgt en endnu ikke klart defineret lyst eller drøm om, at videreudvikle eller forandre dit arbejdsliv. Måske overvejer du et karriereskift? Måske ønsker du at avancere? Men til hvad og hvordan? Sammen vil vi kortlægge dine kompetencer, dine muligheder og din lyst til hvad fremtiden rent fagligt skal byde på.
 
Gruppe supervision er et tilbud til dig som leder, når du i personalegruppen ønsker at:
  • opretholde et trygt og inspirerende arbejdsfællesskab
  • mindske risikoen for stress og udbrændthed
  • sikre at hver enkelt medarbejder oplever sig set og hørt
  • sikre fælles kompetenceudvikling
  • afstemme etiske værdier og faglige mål
  • synliggøre gruppens kollektive kompetencer i en vanskelig sag
  • sikre ensartet brug af metoder
  • forebygge konflikter
  • håndtere organisatorisk iboende konflikter
  • facilitere udvikling i organisationen
Jeg superviserer efter behov, ønske og aftale.
 
Per Thuesen | CVR: 34375860 | Højbjergvej 11, 8920 Randers NV  | Tlf.: 30 280 240 | terapi@thuesen.net